skla

skla skla

Kombinace skladby skel dovoluje využít přednosti různých typů skel, ale i usměrňovat sluneční spektrum a vyhovět různým požadavkům:


bezpečnostní skla
na ochranu proti vniknutí vznikají plošným spojením dvou, či více vrstev skla a speciálních fólií s vysokou pevností a elasticitou

reflexní, protisluneční skla
tvoří účinnou ochranu proti slunečnímu záření. Tenkou vrstvou oxidů, kovů, anebo koncentrací pigmentu v barevných fóliích mezi vrstvami skla je možné regulovat sluneční energii


skla-mřížky

okrasná ornamentová skla
ze skel předbarvených v hmotě anebo s plastickou povrchovou strukturou pro různé účely

skla s okrasnými a bezpečnostními mřížkami
mezi vrstvami skla v různých tvarech a povrchové úpravě.

Copyright © KVABY s.r.o. |  ODKAZY   |