Skla


Izolační sklo

Pod pojmem izolační sklo rozumíme trojsklo (resp. dvojsklo), které se vyznačuje specifickými technickými hodnotami, konkrétní úrovní tepelné izolace, protihlukové ochrany a úrovně bezpečnosti.
Jednotlivé skleněné tabule izolačního skla mohou být různé tloušťky a také mohou být mezi nimi různé rozestupy. Meziskelní prostor je vymezen distančními rámečky a je naplněn vzácným plynem, jako například argon nebo krypton.
Izolační trojsklo ve skladbě například 4/16/4/14/6 definuje, že první skleněná tabule má tloušťku 4 mm, distanční rámeček je široký 16 mm, střední skleněná tabule má tloušťku 4 mm, druhý distanční rámeček je široký 14 mm a třetí skelná tabule má tloušťku 6 mm. Celkově je tak izolační trojsklo tlusté 44 mm.

Jak se vyrábí izolační sklo


Nejdůležitější pojmy izolačního skla

  • Ug – Index prostupu tepla přes izolační sklo
   Udává se ve W / (m2K) a vyjadřuje, kolik tepla unikne přes 1 m2 izolačního skla při změně teploty o 1 Kelvin (resp. O 1 ° C). Čím je toto číslo nižší, tím má izolační sklo lepší tepelně-izolační vlastnosti.
  • g – solární faktor skla
   Solární faktor skla určuje, kolik energie ze slunečního záření proniká do interiéru v podobě tepla. Platí přímá úměra, čím je vyšší, tím je interiér při přímém slunečním záření více přehříváním.
  • LT – světelná propustnost
   Hodnota prostupu světla označuje procento slunečního záření ve viditelném světelném spektru (380-780 nm), které je přenášeno z exteriéru do interiéru. Jeho hodnota je závislá na tloušťce zasklení, skladby skleněné tabule i příslušné pokovené vrstvy. Čím je hodnota LT vyšší, tím více světla propustí izolační sklo do interiéru.
  • Rw – index neprůzvučnosti
   Často se označuje také jako zvuková nebo vzduchová neprůzvučnost. Udává se v decibelech (dB) a vyjadřuje schopnost oken utlumit hluk z vnějšího prostředí. Čím má izolační sklo tento index vyšší, tím má lepší zvukově izolační vlastnosti a do místnosti propustí méně hluku.

Varianty provedení


Je vyrobeno spojením dvou nebo více tabulí skla pomocí několika vrstev bezpečnostní PVB fólie. Ta se vyznačuje vysokou pevností, přilnavostí a elasticitou. V případě rozbití skla, přilnou střepy k fólii, nevypadnou ven a nedojde k ohrožení zdraví.
Fólie také zabraňuje vniknutí předmětů či osob přes rozbité sklo. Proto se VSG skla používají při stropním zasklení a pro zvýšení bezpečnosti proti vloupání.

Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG)


Nazývá se také kalené sklo. Vyrábí se zahřátím skleněné desky na vysokou teplotu a následně se rychle ochladí.Tým sklo získává vyšší pevnost, odolnost vůči nárazu i vůči prudké změně teplot. Pokud přesto dojde k jeho rozbití, rozbije se na malé kousky, které nepředstavují riziko zranění.

Ornamentní skla

Jsou místnosti, ve kterých potřebujete zachovat dostatek soukromí, ale nechcete se vzdát denního světla. Jde například o koupelny nebo vstupní haly.
Tehdy pro své okna nebo dveře zvolte izolační sklo, kde jedna je skleněná tabule s ornamentním vzorem. V naší nabídce jsou různé vzory s různou úrovní průhlednosti.