Ježkova 912, Liberec

Název zakázky: Ježkova 912, 9132
Investor zakázky: OSBD Kamenická Kamenická 1213 460 06 Liberec 6
Místo plnění:Ježkova 912, 913
Termíny plnění: 05/17 – 09/17, v celkovém rozsahu 7.625.160,- Kč bez DPH
 
Dílo v rozsahu:
 • Rekonstrukce a zateplení vnitřních konstrukcí 450 m2
 • Rekonstrukce a zateplení obvodového pláště - 2500 m2
 • Rekonstrukce lodžií
 • Rekonstrukce vstupů a předložených schodišť
 • Úpravy na střeše
 • Obnova hydroizolace spodní stavby
 • lešení nebo lávky
 • doprava a likvidace vybouraných materiálů
 • dodatečné zkoušky a průzkumy
 • Dodávka a montáž klempířských prvků
Všechny práce provedené zhotovitelem byly provedeny v odpovídající kvalitě, řádně a odborně, v souladu s platnými TKP a ČSN. Dodávka splňuje veškeré podmínky dané investorem a projektovou dokumentací. S ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučuji společnost KVABY kvalitní bydlení s.r.o. k dalším dodávkám zateplení. Ke stažení referenční list.

osvědčení objednatele o řádném provedení zakázky

Dodávka oken Zásada

 • Liberec, Kvaby

  rekonstrukce interiéry
 • Janov, obytný dům

  rekonstrukce, okna, fasády
 • DPS Palackého Jablonec

  kompletní revitalizace
 • Dodávka oken Zásada

  Dodávka a montáž plastových a hliníkových výplní
 • U Opatrovny , Liberec

  Snížení energetické náročnosti budovy
 • Ježkova 908, Liberec

  Regenerace bytového domu
 • Ježkova 912, Liberec

  Regenerace bytového domu