DPS Palackého Jablonec

Investor: DPS Palackého

Jedná se o kompletní revitalizaci panelového domu spočívající v likvidaci azbestu, zateplení, výměnu oken, vyzdívek, dodávka vzduchotechnických jednotek, oprava hydroizolace, elektrického zařízení a zateplení střešního pláště.

1000 m2 fasády
3 měsíce práce
odvezeno 60 tun materiálu
oplechováno 250 bm klempířiny
120 m2 plastových oken
30 piv vypito
kontrolních dnů
  kompletní revitalizace panelového domu

  • Liberec, Kvaby

   rekonstrukce interiéry
  • Janov, obytný dům

   rekonstrukce, okna, fasády
  • DPS Palackého Jablonec

   kompletní revitalizace
  • Dodávka oken Zásada

   Dodávka a montáž plastových a hliníkových výplní
  • U Opatrovny , Liberec

   Snížení energetické náročnosti budovy
  • Ježkova 908, Liberec

   Regenerace bytového domu
  • Ježkova 912, Liberec

   Regenerace bytového domu