Ježkova 908, Liberec

Název zakázky: Regenerace bytového domu Ježkova 908
Investor zakázky: Společenství vlastníků Ježkova 908 a 909, Liberec 6 Stavební práce v celkovém objemu: v celkovém rozsahu 11.045.294,- Kč bez DPH
Místo plnění: Liberec
Termíny plnění: 05/2019 – 10/2019
 
Dílo v rozsahu:
  • zemní práce s opravou hydroizolací a zateplení soklové části stavby ETICS - 300 m2
  • demontáž dřevěného obložení stěn a následnou vyzdívkou a dodávkou plastových výplní s opravou vnitřních omítek a položení lina
  • zateplení obvodových stěn systémem ETICS tl. 140 mm – celkem 3100 m2
  • demontáž zámečnických prvků a dodávka a montáž hliníkových zábradlí vč. mléčné výplně – celkem 48 ks
  • zateplení střešního pláště EPS 240 mm opatřeno folii mPVC – 750 m2
  • dodávka a montáž klempířských parapetů
  • zateplení stropu v 1PP tl. 80 mm – 380 m2
  • Elektromontážní práce
  • oprava hydroizolací a pokládka dlažby na lodžiích – 300m2
Všechny práce provedené zhotovitelem byly provedeny v odpovídající kvalitě, řádně a odborně, v souladu s platnými TKP a ČSN.
Ježkova 908, Liberec